РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“

Срокът на изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция за социално подпомагане и район „ Триадица“ по процедура BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане е удължен до 30.09.2022 г. Район „Триадица“ продължава да подпомага с топъл обяд социално слаби лица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация. На потребителите на услугата се осигурява „топъл обяд”, който включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Общата стойност на проекта по Договор BG05FMOP001-5-0143-С07 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в район „Триадица“ е 84 384,52   лв., финансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.