Район „Триадица“ уведомява, че във връзка с изпълнявания от Столична община проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в СО чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., ви уведомяваме, че крайните получатели, които участват по проекта могат да получават актуална информация от служител към екипа всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 ч. на следния телефон 02/9377-327. Информацията своевременно е публикувана на електронната страница на проекта https://www.sofia.bg/opos