Временно спрени строежи, предписания за спазване на норми по време на строителство, включително и за почистването на уличните платна, както и придържане към одобрения план за безопасност и здраве са само част от мерките, които районът предприе след внезапна проверка на  кмета Димитър Божилов, зам.-кметът инж. Христо Вълчанов и представители на отдел УТКРКС  на терен в кв .“Манастирски ливади-изток“. От техническите ръководители на обекти на ул. „Шарл Шампо“, „Флора“, „ Боян Петров“, „Метличина поляна“  и др. бе изискана и проверена строителната документация. Установено бе, че голяма част от тях не се са се съобразили със зададените още в края на миналата седмица препоръки на зам.-кмета по строителството. Районният кмет уточни, че район „Триадица“ ще бъде безкомпромисен при стриктното прилагане на установените правила и условия при извършване на строително-монтажни дейности на територията на района.