Поради необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна мрежа на мобилен оператор, до 06.1.2023 г. ще бъде извършена реконструкция по тротоара на ул.“Хан Аспарух“ 29.