Съгласно одобрените от Главния архитект на район Триадица Владимир Владов инвестиционни проекти районната администрация издаде разрешение за строеж на „Самостоятелен учебен корпус на два етажа и зала в двора на 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“. Те ще бъдат на мястото на старата пристройка за първокласници към училището. Предвижда се изграждането на нови кабинети за учениците и физкултурен салон като ще бъдат максимално запазени съществуващата обстановка и пространство в двора. След издаденото от района разрешение за строеж предстои започване на процедура по възлагане на изграждането на новия обект, който е проектиран съгласно нормативните изисквания на Наредбата за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпна среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.