Район Триадица информира за предстоящо миене на улиците по утвърден график. Собствениците на автомобили, паркирани на посочените места, следва да ги преместят, за да бъде улеснена работата на ангажираните екипи, които са под контрола на Столичен инспекторат.