Само за месеците януари и февруари район „Триадица“ е събрал и извозил цели 217,58 тона едрогабаритни отпадъци. Сметосъбирането се извършва от две фирми по точно определен график за всеки квартал, който гражданите следва да спазват, за да ни е чист района. Районната администрация и зачислените към нея инспектори имат готовност за бърза и навременна реакция на всеки сигнал за нарушения при събирането на едрогабаритните отпадъци.

Опазването на околната среда е сред приоритетите на районната администрация не само като част от кампанията „Чист въздух за „Триадица“, който ще стартира ефективно през април, но и през цялата година.