500 тома архиви на семейни регистри от 1926 г., 1935 г. и 1947г. се пазят в район „Триадица“. От тях се издават удостоверения за наследници на починали хора преди 1977 г. В богатия архив на района се съхраняват и личните регистрационни картони на живи и починали, родени от  1876 г. до днес.

На територията на район „Триадица“се намира цялата Медицинска академия-  включително Майчин дом, Съдебна медицина и др.болници от района , което означава, че при нас се обработват съобщения за раждания и смърт на цяла България.

Средно на ден служителите на администрацията на район „Триадица“ обработват по 150 заявки за издаване на подобни документи.