Район „Триадица“ приветства и подкрепя инициативата на 73 СУ „Владислав Граматик“ и на родителите на възпитаниците на училището, където само за ден бяха засадени 60 дръвчета и над 100 сезонни цветя.  Идеята, наречена „Зелена асамблея“,  е на Обществения съвет и екипа на училището. Изчистено и  облагородено бе дворното пространство пред футболното и баскетболното игрище. Тази неделя предстои боядисване на училищната ограда и освежаване на централния вход.