ПРОТОКОЛ №09-2-71-1 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №4 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.павилион №5 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 23, находящи се в район „Триадица“, кв. 111, м. „Стрелбище“ (бул. „П. Ю. Тодоров“).