ПРОТОКОЛ №09-2-76-1 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 32, находящ се в район „Триадица“, кв. 158,м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Костенски водопад“).