ПРОТОКОЛ №09-2-83-1  Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 38, находящ се в район „Триадица“, м. „Южен парк – ІІ част“ (бул. „Арсеналски“).