ПРОТОКОЛ 12 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 33, находящ се в район „Триадица“, кв. 53, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Ген. Кирил Ботев“).