ПРОТОКОЛ 14 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м., павилион №3 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 35, находящи се в район „Триадица“, кв. 387, м. „Медицинска академия“ (бул. „Акад. Иван Гешов“) – до Центъра по хигиена.