ПРОТОКОЛ 2 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 1 индивидуален, с покрита площ oт 18 кв.м.) съгласно схема на група № 11, находящ се в район „Триадица“, кв. 383, м. „Зони-Г-Център“ (бул. „Витоша“,бул. „Ген. Скобелев“).