ПРОТОКОЛ 3 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м. и павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 12, находящи се в район „Триадица“, кв. 334А, м. „Буката“ (бул. „Прага“).