ПРОТОКОЛ 6 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 2 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 18, находящ се в район „Триадица“, кв. 42,м. „Иван Вазов“ (ул. „Янко Забунов“).