ПРОТОКОЛ 9 – Изтегли протокол

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ oт 6.48 кв.м., павилион №2 унифициран, с поркита площ 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 30, находящи се в район „Триадица“, кв. 1, м. „Красно село – плавателен канал“ (ул. „Костенски водопад“).