„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ХЕНРИК ИБСЕН“, СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА – I ЕТАП ОТ БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ДО УЛ. „НИКОЛА КРУШКИН-ЧОЛАКА“, публикувано на 06.11.2018г.

Договор РТР19-ДГ55-1 от 28.01.2019, публикуван на 28.01.2019г. 

Протокол № РТР18-РД93-13(5) от 10.12.2018, публикуван на 10.12.2018г.  

Информация РТР18-РД93-13(4) от 22.11.2018г. за удължаване срока за получаване на оферти, публикувана на 22.11.2018г.

Информация, публикувано на 06.11.2018г.

Обява, публикувано на 06.11.2018г.

Указания за участие, публикувано на 06.11.2018г.

Техническа спецификация,  публикувано на 06.11.2018г.

Методика, публикувано на 06.11.2018г.

Проект на договор, публикувано на 06.11.2018г.

Образци, публикувано на 06.11.2018г.

Техническа документация, публикувано на 06.11.2018г.

Техническа документация – част пътна

РАЗЯСНЕНИЯ:

РТР18-РД93-13[2] от 09.11.2018г. – публикувано на 09.11.2018г.

РТР18-РД93-13[3] от 12.11.2018г.  – публикувано на 12.11.2018г.