РЕШЕНИЕ № РТР21-РД93-4/13.04.2021г., публикивано на 13.04.2021г.

ПРОТОКОЛ ОТ 05.04.2021г., публикуван на 13.04.2021г.

ПРОТОКОЛ ОТ 25.02.2021г., публикуван на 29.03.2021г.

 

ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ РТР20-РД93-1-(45)/22.02.2021г. ,публикуван на 22.02.2021г.

МЕТОДИКА, публикувана на 11.02.2021г.

ПОКАНА ПО ЧЛ.82, АЛ.3,АЛ.4 ОТ ЗОП, публикувана на 11.02.2021г.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, публикуван на 11.02.2021г.

ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ,публикувани на 11.02.2021г.