Обявление за възложена поръчка,публикувано на 25.03.2021г.

Договор № РТР21-ДГ55-2/08.02.2021г., публикуван на 08.02.2021г.

РЕШЕНИЕ № РТР21-РД93-1/12.01.2021г., публикувано на 12.01.2021г.

ПРОТОКОЛ ОТ 22.12.2020, публикуван на 12.01.2021г.

 

Документи за сваляне, публикувани на 14.12.2020г.