Заключително обсъждане на Проект за ПУП-ИПР на прилежащите квартали на река Бара Изливо и река Боянска бара-м. „Манастирски ливади-изток“.

Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Република България, представянето на проекта ще се проведе в:

дигитална среда (онлайн) на 01.06.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа CISCO WEBEX

Join from the meeting link
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me987548e15dbed11d7a8675a96b8d1b7
Join by meeting number
Meeting number (access code): 163 284 9389
Meeting password: sofia01

както и на живо в зала „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ №14

Проектът е изложен на таблото за обявления на ет. 4, отдел УТКРКС в сградата на СО-Район „Триадица“, находяща се на адрес гр. София, ул. „Алабин“ № 54, на официалната интернет страница на СО-Район „Триадица“, достъпна на www.triaditza.org, в сградата на Направления „Архитектура и градоустройство“ и на единния портал за обществени консултации към интернет страницата на Столична община най-малко 7 дни преди датата на представянето.