Проект за разширяване на съществуващата улица „Генерал Кирил Ботев“, представляваща имот с КИ 68134.1005.240 (публична общинска собственост) и изграждане на допълнителни паркоместа в парцели за озеленяване.

Заключителното обществено обсъждане ще се проведе на 01.12.2021 г. от 18:00 ч. чрез платформата CISCO WEBEX.

Линк за връзка

Meeting number (access code): 2730 977 8880

Meeting password: sofia01

Проект