„Проект за разширяване на съществуващата улица „Деян Белишки“, представляваща имот с КИ 68134.1005.217( публична общинска собственост) и предвиждане на нови паркоместа.

Заключителното обществено обсъждане ще се проведе на 03.12.2021 г. от 18:00 ч. чрез платформата CISCO WEBEX.

Линк за връзка

Meeting number (access code): 2732 256 7676

Meeting password: sofia01

Проект