Фитнес на открито в Южен парк II, гр.София, район „Триадица“,ПИ с идентификатор 68134.1004.182, част от УПИ I – за парк, езеро

18.07.2023 г. от 18:00 ч.чрез платформата WEBEX

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m3ad1523025dcf6b67d3db298e7d5c89b

Meeting number (access code): 2732 561 1781
Meeting password: sofia01