Проект УПИ II 811 за апартаментен
хотел, търговски и спортен комплекс м. Манастирски ливади и изменение
ИПУР от о.т. 211 до 173

Дата: 15.02.2022 г.

Час: 18:00 ч.

Общественото обсъждане ще бъде проведено онлайн чрез платформата WEBEX

Линк:

Meeting number (access code): 2734 287 9945

Meeting password: sofia01

Заповед:

Обяснителна бележка:

Скица:

Скица 1

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m5e08ffea3778deb0e0c6e83a51383b6e