ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект „Еднопосочност на улици, заключени в карето между бул. „Черни връх“, ул. „Проф. Марин Големинов“, ул. „Ген. Иван Колев“ и ул. „Димитър Манчев“ , в кв. „Кръстова вада“, гр.София“

30.05.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

Проект

 

Заключително обществено обсъждане – 30.05.2023 г.

Линк за достъп:

Join by meeting number
Meeting number (access code): 2734 625 3585
Meeting password: sofia01

 

 

 

Join by phone
Use VoIP only

 

 

 

Join from a video system or application
Dial 27346253585@city-council-sofia.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number