Проект на схема за преместваем обект за бързо хранене в ПИ 68134.1005.154 кв.151 м.Жилищна група Мотописта-2

Дата: 25.05.2021г. 18:00ч.

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m104a4cc1bd8f757ec481559441f55d8b
Meeting number (access code): 163 869 0205
Meeting password: sofia01