Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм „Св.ВМЧК. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството, ограничено между бул.“Патриарх Евтимий“, ул.“Княз Борис“, ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Цар Самуил“, УПИ I, кв.356 от плана за София.

Дата: 22.07.2021 г.

Място: градинката на църквата „Св.ВМЧК. Георги Победоносец“, 18: 00 часа

Заповед: