Обява

за заповеди за прекратяване на договори за наем на общински жилища.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/10/File.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/10/File0001.pdf