ЗАПОВЕД РТР19-РД66-14 от 03.09.2019г., публикувана на 03.09.2019г.  

ЗАПОВЕД РТР19-РД66-13 от 25.07.2019, публикувана на 25.07.2019г.

ЗАПОВЕД РТР19-РД66-12 от 24.07.2019, публикувана на 25.07.2019г.