„Извършване на строително монтажни работи по мрежата на уличното осветление – публична общинска собственост на територията на район „Триадица“- СО“

Договор за улично осветление, публикуван на 22.11.2019 г.

Образци УО, публикувани на 22.11.2019 г.

Техническа спецификация, публикувана на 22.11.2019 г.

Указания за участие, публикувани на 22.11.2019 г.

Обява, публикувана на 22.11.2019 г.

Информация за публикуване. публикувана на 22.11.2019 г.

Протокол