Обява

Столична община – район „Триадица“ кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на СО – район „Триадица“.

Срок за подаване на офертите 30.09.2016г. /петък/.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Хигиенни-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Оферта-хигиенни-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Административни-сведения-хигиенни-материали.pdf