Обява

Столична община – район „Триадица“ кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СО – район „Триадица“.

Срок за подаване на офертите 30.09.2016г. /петък/.

За повече информация вижте тук:

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Канцеларски-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Оферта-канцеларски-материали.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2016/09/Административни-канцеларски-материали.pdf