Инвестиционно намерение от  “СОФКАМ“ ООД за „Изграждането на сграда с обществено предназначение – офис сграда на 4 и 5 етажа с подземни гаражи, паркинг и пречиствателно съоръжение“ в УПИ ХI-1185, 1946, 1945, 1182, кв. 45а, м. „Кръстова вада“, район „Триадица“. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org и в сградата на район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, e-mail: triaditza@triaditza.org