„Изграждане на ул.“Флора“ от т.287 до т.172“

Писмени становища и мнения се приемат в администрацията на район „Триадица“ на ул.“Алабин“ №54 и РИОС, бул. “Цар Борис III, №136 ,ет.10

Обява