Инвестиционно предложение за доизграждане на Главен канализационен колектор I на кв.“Кръстова вада-запад“

Предложение

Ситуация

Съобщение уведомление