СО – район „Триадица“ в изпълнение на Заповед № СО15-РД-08-08-103/17.07.2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РТР16-РД98-1/08.02.2016г. на Кмета на СО – район „Триадица“, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на свободен – нежилищен общински имот, както следва:

Обособена част с площ от 261,93 кв.м. от едноетажна масивна сграда, ул. „Боянски водопад“, до бл. 238, ж.к. Гоце Делчев, за извършване на спортна дейност.

Начална наемна цена – 783.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Цена на конкурсните книжа: 60 лв. с ДДС. Гаранция за участие: 783.00 лв.

Утвърдените конкурсни книжа се закупуват от каса на СО – район „Триадица“ до 17.00ч. на 10.03.2016г.  Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 10.03.2016г. в деловодството на СО – район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет.1 , ст. 102 -всеки работен ден от 8:30 до 17:00ч.

Конкурсът ще се проведе на 11.03.2016г. от 13.00ч. в сградата на СО – Район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет.3, зала 301.

Телефон за информация: 02/80-54-104; 02/80-54-137

 

Важно съобщение: Конкурсът е с изменени срокове! Кликнете тук за подробна информация .