Обект –  „Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” “ в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София.

Спецификация на дограмата – Изтегли файл

Схеми – Изтегли файл