Обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица – СО“, публикувана на 08.03.2019 г.

Протокол РТР19-РД93-1-4 от 05.04.2019г., публикуван 05.04.2019г.

Протокол РТР19-РД93-1 (3) от 28.03.2019г., публикуван на 28.03.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок по обява № РТР19-РД93-1 от 08.03.2019г., публикувано на 20.03.2019г.

Информация за публикувана обява

Обява

Образци

Техническа спецификация

ЕЕДОП