ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УЛИЦА „ДЕЯН БЕЛИШКИ“

Заповед на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов за промяна на датата за провеждане на датата на заключителното обществено обсъждане на „Проект за разширяване на съществуващата улица „Деян Белишки“, представляваща имот с КИ 68134.1005.217( публична общинска собственост) и предвиждане на нови паркоместа. Изтеглянето на датите е за да се даде възможност на проектантския екип да нанесе корекции в проекта след постъпилите предложения на общественото обсъждане, проведено на 25.10.2021 г. Обновеният проект ще бъде предоставен на вниманието на гражданите преди заключителното обсъждане.

Заключителното обществено обсъждане ще се проведе на 03.12.2021 г. чрез платформата CISCO WEBEX.

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m161f7aa1a19d534e6e9fcf906e74efba

Заповед на кмета на район „Триадица“ от 01.11.2021 г.

Заповед на кмета на район „Триадица“:

Документ 1:

Надлежен профил:

Надлежен профил:

Модел:

Модел: