Заповед на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов за промяна на датата за заключителното обществено обсъждане на Проект за разширяване на съществуващата улица „Генерал Кирил Ботев“, представляваща имот с КИ 68134.1005.240 (публична общинска собственост) и изграждане на допълнителни паркоместа в парцели за озеленяване. Изтеглената дата се налага, за да се даде възможност на проектантите за корекции в проекта, постъпили при предишното обществено обсъждане на 22.10.2021 г. Обновеният проект ще бъде продоставен на гражданите преди заключителното обсъждане.

Заключителното обществено обсъждане ще се проведе на 01.12.2021 г. от 18:00 ч. чрез платформата CISCO WEBEX.

Достъп до линка ще бъде осигурен до 2 /два / дена преди общественото обсъждане

Заповед на кмета на район „Триадица“ от 01.11.2021 г.

Заповед № РТР21-РД56-484/14.10.2021 г. на кмета на район „Триадица“

Документи:

Документ 1:

Надлежден профил:

Надлежден профил 2:

Модел:

Модел 1