Район Триадица обявява процедура по обществено
обсъждане на „Проект за предложение за въвеждане на „Зелена зона“ (разширяване на зоната за платено паркиране) в района на кв. Гоце Делчев, между територията, обхваната от бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „П.Ю. Тодоров“, Перловска река (вкл. Бл.261), бул. „Тодор Каблешков“, район „Триадица“.

Представянето на проекта ще се проведе на 16.01.2024г. от 18:30 часа
в Ученически стол на 104 ОУ „Захари Стоянов“, вход откъм ул.“Славовица“, гр. София, район „Триадица“.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на
2 7 .02.2024 г. от 18:30 часа в Ученически стол на 104 ОУ „Захари Стоянов“, вход откъм ул.“Славовица“, гр. София, район „Триадица“.

Заповед:

Проект:

Проект:

Проект:

Почасово паркиране в кв.“Гоце Делчев“