Обществено обсъждане на проект „Фитнес на открито в Южен парк II“, гр.София, район „Триадица“

27.06.2023 г. от 18:00 ч. чрез платформата CISCO WEBEX

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me65a04e6fa3ecb496bf49f7778821f6e

Meeting number (access code): 2730 589 7803
Meeting password: sofia01

Заповед

Идеен проект

Геодезия

Предложение за виза

Обща и подробна схема