Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 16.03.2017г. Предмет на поръчката: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията па район Триадица по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на район Триадица”; Обособена позиция №2: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на кв. „Кръстова Вада“ – район Триадица”.

Обява

Информация

Приложения

Образец 10.1

Образец 10.2

Техническа спецификация

Протокол-РТР17-РД92-6/24.04.2017г., публикувано на 24.04.2017г.

Протокол-РТР17-РД92-7/09.05.2017г., публикувано на 10.05.2017г.

ДОГОВОР № РТР17-ДГ55-14 от 26.05.2017, публикуван на 26.05.2017 г.

ДОГОВОР № РТР17-ДГ55-15 от 26.05.2017, публикуван на 26.05.2017 г.