Обява с предмет: Избор на изпълнител за изграждане на ново мостово съоръжение по УЛ. „ТОДОР ДЖЕБАРОВ“ В КВ. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ“ – ИЗТОК, публикувана на 21.09.2018 г.

Протокол от проведено заседание, публикуван на 08.11.2018г.

Информация за удължаване на публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка РТР18-РД93-12-3 от 09.10.2018, публикувана на 09.10.2018г.

Информация за публикувана обява

Документация