На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РТР21-РД56- 96/ 07.04.2021г. на Кмета на район „Триадица” в дигитална среда (онлайн):

За участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ на 15.04.2021г. от 17.30ч., на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

За участъка – Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ на 22.04.2021г. от 17.30ч., на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc4bd63a3e34f5be4eb3a2dd541eb2b8b

ще се представи проект за изменение на Общия устройствен план /ИОУП/ на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС,  за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Проектът за ИОУП с графичните материали към него са налични сградите на районните администрации на адреси: район „Слатина“ – бул. „Шипченски проход“ № 67, район „Оборище“ – бул. „Мадрид“ № 1, район „Младост“ – бул. „Свето Преображение“ № 1, район „Студентски“ – ж.к. „Студентски град“, бл. 5 и район „Витоша“ – кв. „Павлово“, ул. „Слънце“ № 2 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Триадица”. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за ИОУП могат да се депозират в срок до 09.05.2021г. /неделя/  в районната администрация или по електронна поща triaditza@triaditza.org

Становища постъпили след 09.05.2021г. няма да бъдат разглеждани.

След приключване на общественото обсъждане, ще се проведат заключителните дискусии в дигитална среда (онлайн):

За участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ на 12.05.2021г. от 17.30ч., на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

За участъка – Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ на 20.05.2021г. от 17.30ч., на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m847124396571f3e74fc7faaa0eff66b2

Всички необходими материали относно
проекта са публикувани на сайта на НАГ,
в раздел Съобщения за обществени
обсъждани, на следния линк:
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862 .

Обявление

Заповед