Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 9 общински училища.

Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти за обект № 4

Уведомление за допусната грешка

Образци

Обявление