УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания относно откритата процедура за обект „Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” „, прилежно Ви представяме обяснителна записка и схеми за ел. табла:

Схеми – Изтегли файл

Обяснителна записка – Изтегли файл