Срокът за представяне на офертите в деловодството на СО-район „Триадица“ се удължава до 16.30 ч. на 18.09.2017г.

За повече информация вижте тук:

Заповед за удължен срок на оферти

Покана